top of page

Visie 

Het PBS heeft als visie om het dorp Scheerwolde leefbaar te houden met een gezonde leeromgeving, waarin de belangen van de dorpsbewoners behartigd worden.  

Missie

Het PBS heeft als missie om de belangen van het dorp Scheerwolde en zijn inwoners te behartigen, daarnaast is het van belang dat het PBS hierbij goed contact onderhoudt met de gemeente Steenwijkerland ten behoeve van de inwoners van Scheerwolde. Als laatst heeft het PBS als missie om de sociale cohesie en de saamhorigheid tussen de bewoners in het dorp Scheerwolde te bevorderen. 

bottom of page