top of page

Plaatselijk Belang Scheerwolde

Plaatselijk Belang Scheerwolde is een vereniging die zichzelf ten doel stelt het welzijn van de bevolking van Scheerwolde binnen en buiten de dorpskern in de ruimste zin des woords te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen, die tot haar doel bevorderlijk kunnen zijn. Dit is de relevantie uit de statuten waarmee het doel en bestaansrecht van de vereniging ‘’Plaatselijk Belang’’ is gefundeerd. Het bestuur van de vereniging wordt door en uit de leden gekozen. Het bestuur is actief met langlopende en kortlopende vraagstukken en projecten.

Logo_Plaatselijk-Belang-Scheerwolde_2020.jpg
bottom of page