top of page

Melding doen

Het PBS is gesprekspartner van de bewoners van Scheerwolde naar de Gemeente Steenwijkerland, met betrekking tot alle zaken die in Scheerwolde spelen. Echter voor een aantal zaken kunt u zich beter rechtstreeks tot de Gemeente Steenwijkerland wenden:

Meldingen openbare ruimte

  • niet opgehaald huisvuil;

  • overvolle prullenbakken;

  • losliggende straatstenen waarover mensen kunnen struikelen;

  • laaghangende takken van een boom;

  • overstromingen van putten en plasvorming;

  • defecte openbare straatverlichting;

  • kapotte bankjes of speeltoestellen;

  • allerlei soorten rondslingerend afval;

  • algemene klachten over de groenvoorziening zoals bijvoorbeeld maaien etc.

  • graffiti, affiches, enzovoort.

Melding storing straatverlichting

U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

Informatie ROVA

Meer informatie over wat wel en niet in de groene container mag of wanneer u welke container aan kunt bieden, kunt u vinden op de website van ROVA.

bottom of page