top of page

Update: asbestsanering in Scheerwolde

Geplaatst 19 april 2022

De asbestsanering in Scheerwolde wordt verplaatst van 2 april naar zaterdag 23 april van 10:00 uur tot 14:00 uur. De asbestverwijderaars die zich hebben aangemeld, zijn op de hoogte gesteld van de procedures en de stappenplannen. 

Bij vragen over de vergunning en wat wel / niet mag bel met Omgevingsdienst IJsselland met Jos Erkens 06-10330807 overige vragen kunt mailen met bellen y.vaartjes@kpnplanet.nl

Updae: asbestsanering in Scheerwolde

Asbestsanering in Scheerwolde!

Geplaatst 6 maart 2022

Zaterdag 2 april 2022 vindt er asbestsanering in Scheerwolde plaats, in samenwerking met  de gemeente Steenwijkerland.

 

Vanuit de provincie is er een plan opgesteld voor collectieve asbestsanering voor daken kleiner dan 35 m2. De gemeente Steenwijkerland jaagt dit plan aan en geeft de overkoepelende belangengroepen van de dorpen de leiding. Hiermee wordt dus onder andere Plaatselijk Belang Scheerwolde bedoeld. PBS trekt dus de kar.  Onder het PBS is er een asbestsanering commissie. Deze commissie vormt de werkgroep, waarbij ze samen voor het asbestsanering in Scheerwolde zorgen. De gemeente Steenwijkerland staat hier vrij van, echter wil ze wel helpen met het verzorgen voor de kleding, de containers en eventuele hulp bij het bekendmaken en eventuele toelichting geven over het initiatief.

 

De asbestsanering commissie heeft een wijkgerichte actiedag organiseert voor de asbestsanering. Dit is ook in Dalfsen gebeurd, dat is te zien in het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=9UykzTxZ2-M&feature=youtu.be

 

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met andere organisaties een kaart opgesteld, die inzicht geeft over welke daken asbest bevatten. Te zien in onderstaande afbeelding. De kaart is opgesteld door middel van luchtfoto’s en gemeentelijke sloopmeldingen. Zoals te zien is staat de Brinkschool en de Lepelaar nog op rood, deze daken zijn al gesloopt. Het geeft dus aan dat de kaart niet helemaal up-to-date is. Uw dak kan er wel of niet bij staan. Deze kaart is voor 90% goed actueel. Wel kan het zijn dat uw dak inmiddels gesaneerd is.

 

Een sanering kost gemiddeld € 2500.- de actie nu houdt in dat u enkel zelf een nieuw dak koopt en zelf monteert of met behulp van derden.

De kosten zijn dan gemiddeld € 25.- p m2

 

De asbestdaken die onder dit initiatief vallen zijn:

  • Golfplaten die geschroefd zijn;

  • Minder dan 35 m2;

  • Golfplaten liggen op de woning of privégebouw (dus niet zakelijk!);

  • Golfplaten zijn niet kapot of verweerd en;

  • Golfplaten verwijderen de deelnemers zelf en u doet een sloopmelding.

 

De asbestsanering commissie kan het draaiboek volgen die de provincie Overijssel heeft opgesteld. De  asbestsanering commissie inventariseert welke asbestdaken onder de normen vallen. Daarnaar met de gemeente overlegd over hoeveel daken/vierkante meters het gaat, want het moet voor de gemeente Steenwijkerland (qua afvoering van het asbest)  Wanneer er asbestdaken rondom de dorpskern liggen die ook onder de normen vallen, mogen deze ook mee worden genomen.

 

Wat levert het voor Scheerwolde en haar bewoners op:

  • Een schonere en gezondere leefomgeving;

  • Minder kosten, omdat het samen wordt uitgevoerd;

  • De sociale cohesie wordt verbeterd. 

Via onderstaand PDF-Knop komt u terecht bij een PDF-Document die het asbest stappenplan weergeeft. Het asbest stappenplan geeft inzicht in wat de eigenaar van het asbest dak zelf kan doen en wat Plaatselijk Belang Scheerwolde verzorgt. Het stappenplan begint bij het maken van een sloopmelding voor asbest. De bedoeling is dat u dit als eigenaar van het asbest dak zelf doet. Dit kan via de onderstaande link en duurt +/- 5 minuten:

https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/bouwen_en_wonen/Bouwen_en_vergunningen/Asbest_verwijderen

Asbest.png

© Gemeente Steenwijkerland, 2022.

bottom of page